Odpowiedzią na wiele współczesnych wyzwań jest organizowanie się autonomicznych, lokalnych wspólnot wolnych ludzi w duchu przyjaźni i braterstwa, czyli to co nazywamy plemieniem.

Bazując na kapitale szczerości, zaufania i holistycznej świadomości jesteśmy w stanie uniezależniać się od struktur dotychczasowego systemu w dziedzinach dystrybucji żywności i podstawowych dóbr, usług, energetyki, ekonomii, a nawet samorządności i prawa.

W moim procesie dojrzewania do obecnych konkluzji i podejmowanych działań przeszedłem przez uczestnictwo w różnych grupach, współpracach i projektach, przez co staram się czerpać z tych doświadczeń to, co najlepsze i nie popadać w skrajności.

Cenię sobie zarówno zdobycie wiedzy o:

  • zależnościach makroekonomicznych we współczesnym świecie, które nieuchronnie łączą się z wieloma teoriami spiskowymi
  • organizowaniu się na rzecz walki o wolność w czasach zarazy
  • fruwania na wysokich wibracjach po festiwalach, ogniskach i warsztatach świadomościowych

Jednak moim obecnym działaniom przyświeca cel ugruntowania wyższej świadomości w ziemskich realiach.

To co nazywam przebudzeniówką, daleko wykracza poza medytowanie, wspólne granie przy ogniskach i głębokie patrzenie sobie w oczy z pozdrowieniami Namaste. Kręgi, które tworzymy staną się dopiero początkiem nowej jakości w działaniu, jeżeli przełożymy tą duchową świadomość na realne budowanie organizacji. Natomiast jeżeli nie ukorzenimy tej wiedzy, to uleci ona w kosmos tam skąd pochodzi.

Nie czekajcie na ratunek ze strony Quanon, Anonimous, czy Plejadian. To są niestety łatwe ucieczki od rzeczywistości. Jeżeli chcecie zrobić coś, co wprowadzi realną zmianę to weźcie za siebie odpowiedzialność, odnajdujcie się, organizujcie swoje lokalne plemiona i wspierajcie ludzi, którzy przecierają szlaki, którymi chcecie pójść.

Dziś wiem, że wszystko przez co przeszedłem ukierunkowało mnie, abym dzielił się wiedzą, łączył ludzi i tworzył sieć współpracujących plemion świadomości.

Wiem już, że jestem częścią większego oddolnego ruchu, który dopiero powstaje i który jestem w stanie zasilić poprzez to czym się dzielę. Wiem też, że ta wizja stopniowo i równolegle dojrzewa w sercach wielu ludzi.

Właśnie z tą intencją we wrześniu 2020 roku temu zacząłem budować portal, który przybrał nazwę www.mojeplemie.pl. Platforma jest praktycznym narzędziem odnajdywania i lokalnego organizowania się ludzi ze swojego plemienia.

Do zespołu MojePlemię.pl szukamy ludzi o różnych kompetencjach, którzy pomogą nam budować infrastrukturę organizacyjną, technologoczną i edukacyjną dla Nowej Ziemi.

W najbliższym czasie będziemy dzielić się tą wiedzą, integrować i sieciować społeczność na następujących wydarzeniach:

  • 2 kwietnia 2022 – Wiosna Obfitości, warsztaty Obfitokreacji
  • 2-5 czerwca 2022 – Festiwal Simbiosa, strefa integracyjno-networkingowa “Moje Plemię, Moi Ludzie!”
  • 17-19 czerwca 2022 – Festiwal Jestem, strefa integracyjno-networkingowa “Moje Plemię, Moi Ludzie!”
  • 30 czerwca-4 lipca 2022 – Festiwal Mandala Dzieci Światła, prelekcje, networking i warsztaty
  • 20-24 lipca 2022 – Festiwal Wibracje, strefa integracyjno-networkingowa “Moje Plemię, Moi Ludzie!”
  • 26-27 sierpnia 2022 – Festiwal Wolnych Rodzin, prelekcje
  • 25-28 sierpnia 2022 – Festiwal Kocham Cię, strefa integracyjno-networkingowa “Moje Plemię, Moi Ludzie!”

 

 

 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *