Plemienne ognisko na festiwalu Kocham Cie 2021

Plemienność 2.0

Odpowiedzią na wiele współczesnych wyzwań jest organizowanie się autonomicznych, lokalnych wspólnot wolnych ludzi w duchu przyjaźni i braterstwa, czyli to co nazywamy plemieniem. Bazując na kapitale szczerości, zaufania i holistycznej świadomości jesteśmy w stanie uniezależniać się od struktur dotychczasowego systemu w dziedzinach dystrybucji żywności i podstawowych dóbr, usług, energetyki, ekonomii, Dowiedz się więcej…